Administratie

Een boekhouding of administratie voeren is verplicht . Administratie wil zeggen: alle gegevens over uw onderneming die u op papier (ook kladaantekeningen) of elektronisch vastlegt.

Als ondernemer bent u wettelijk verplicht een goede administratie bij te houden en te bewaren welke is afgestemd op de aard van uw bedrijf. Begin daarom meteen met het opzetten van een administratie, zelfs als uw onderneming nog niet eens van start is gegaan. Natuurlijk hoeft u dat niet zelf en alleen te doen.

Een goed opgezette en overzichtelijke administratie is van groot belang: niet alleen om aan uw wettelijke verplichtingen te voldoen, maar vooral voor uw bedrijfsvoering. En… het is de basis van uw belastingaangifte.

Uw administratie omvat niet alleen het vastleggen, ordenen en controleren van stukken. Het is ook de controle of u voldoet aan alle wettelijke eisen, welke posten kunnen discussies opleveren met de belastingdienst, welke kosten zijn erg hoog vergeleken bij andere klanten, van te voren weten hoeveel belasting u moet betalen of terugkrijgen, het maken van rapporten voor leningen en de bank.

Natuurlijk zijn wij ook daarvoor: om te ondersteunen en te adviseren. En hoe u het geregeld wilt hebben, hoe vaak en misschien met uw eigen boekhoudsoftware, daar komen altijd uit.