Belastingadvies

De belastingzaken, zoals omzetbelasting of BTW, inkomstenbelasting
of vennootschapsbelasting moet u aangeven. En…betaalt u niet teveel ?

De basis hiervoor is de dagelijkse boekingen in uw administratie. Hier wordt per post de BTW geboekt, en de omzet vastgelegd. Hier wordt ook vastgelegd of een post aftrekbaar is voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
Er zijn veel regels. Het begint al met de BTW. Wat is verleggen, wat kan ik terugvragen, over welke omzet moet ik BTW heffen en.. hoe doe ik dat.

Wat zijn de inlevertermijnen voor de verschillende aangiftes, en wie houdt deze voor mij in de gaten ?
Wie regelt uw bezwaarschrift ? (of moet het nu juist een beroepschrift zijn ?)
Of valt u misschien onder de vermindering van BTW omdat u onder de kleine ondernemersregeling valt ?
Wie zorgt dat ik uitstel krijg ?
Wat gebeurt er als ik kosten opvoer die niet helemaal zakelijk zijn ?
Is dat kwalijk, en wat kunnen daarvan de gevolgen zijn ?

Een BV heeft andere regels. U kunt niet zomaar geld uit uw bedrijf halen, want dat is loon, en over loon moet u gelijk aangifte doen en belasting betalen.
Geld uit een BV halen kan door dividend, of een lening. Ook hier zijn regels voor.

Zaken die wilt u goed geregeld hebben.
Want dat moet; belastingen, lonen, wetten en regels veranderen, en wij zijn als belastingconsulent aangesloten
bij de belastingdienst en uw specialist.